نویسنده - admin

شایعترین بیماریهای پوست و موی جوانان

دوران جوانی که همه انسانها آن را بهار زندگی میدانند، از نظر فیزیولوژیک به فاصله سنی شروع بلوغ تا پیش از 40 سالگی گفته میشود که اگر بخواهیم به اوج این دوران اشاره کنیم، فاصله 20 تا 30 سالگی است. از آنجا که با شروع دوران بلوغ و ترشح هورمونها، نشاط و شادابی به بیشترین حد میرسد و سپس روند تحلیلی پیدا میکند، این سن را میتوان به طور خاص «نقطه ویژه دوران جوانی» نامید.شایعترین بیماریهای پوست و مو در جوانان شامل:
1. آکنه یا جوش
شایعترین بیماری پوستی جوانان را میتوان آکنه یا جوش جوانان دانست که با ترشح هورمونهای جنسی شروع میشود و وابسته به هورمون آندروژن یا هورمون مردانه است. پس از بلوغ این هورمون فعالیت غدد چربی پوست را بیشتر میکند که درنتیجه به تولید چربی بیش از اندازه میانجامد. ابتدا با چربی بیشتر پوست همراه است و سپس این چربی محیط را برای رشد میکروبی به نام «کورینه باکتریوم آکنهای» مساعد میکند که در محیط چرب زندگی میکند. این باکتری پیش از بلوغ نیز روی سطح پوست وجود دارد اما به شکل ساپروفیت یا بیآزار است و مشکلی ایجاد نمیکند. رشد و فعالیت این باکتری در سطح پوست چرب منجر به التهاب میشود. این بیماری جوانان ابتدا با چرب شدن پوست سپس با قرمز شدن و التهاب همراه است و به شکل جوشهای قرمزی درمیآید. درنهایت سیستم ایمنی بدن به این باکتری حمله میکند که لاشه ناشی از این مبارزه بین سلولهای ایمنی و باکتری به شکل چرکی درمیآید. گاهی غدد چربی از نظر اندازه بزرگ میشوند و فعالیت بیشتری دارند که البته تعداد تغییر نمیکند و تغییر اندازه و فعالیت نیز برحسب ژنتیک افراد متغیر است. در بعضی موارد اندازه این غدد خیلی بزرگ میشود و از طرفی عمق پیدا میکنند که به شکل کیستیک و نودولوکیستیک تبدیل میشوند. معمولا این حالت در شرایط دارابودن زمینه ژنتیک دیده میشود و درمان مشکلتری را میطلبد که حتی اگر جوان این کیستهای پوستی را دستکاری هم نکند با جوشگاههای زشت و عمیقی همراه است.
همانطور که اشاره شد، علت اصلی آکنههای دوران جوانی هورمونها هستند که به دلیل کاهش سطح هورمون استروژن در خانمها کمتر است. در صورت ابتلا به اختلالات هورمونی بهخصوص کیست تخمدان، سطح هورمونهای آندروژن بالا میرود و کنار تغییر در دوره عادت ماهانه و ظاهر شدن موهای زائد مانند مردان، جوشهای شدید پوستی ظاهر میشود.
جوشهای جوانی از نوع خفیف تا شدید با توجه به زمینه ژنتیک روی بخشهایی از پوست که غدد چربی فراوانی وجود دارد، مانند سینه، پشت، کتف و بازوها بروز میکند. البته عوامل ثانویه مانند استرس، شیوه زندگی ناسالم، بیتحرکی، مصرف فستفودها و غذاهای چرب و شیرین، بیداری شبانه و خواب روزانه این شرایط را تشدید میکند.
2. کمپشتی موها
ریزش مو طبیعی در همه افراد در حد طبیعی بین 40 تا 100 تار مو در شبانهروز است تا مو همواره بازسازی و تجدید شود. البته این ریزش مو با کم شدن حجم موها متفاوت است. گاهی جوان میبیند بهرغم ریزش معمول مانند دوران قبل بلوغ، موها در قسمت جلو و بالای سر کمپشتتر میشود. این مشکل «کمپشتی آندروژنتیک» نام دارد که در صورت زمینه ژنتیک از مردان درجه یک خانواده، پسر جوان تا میانسالی مستعد ریزش مو میشود. انتقال این زمینه ارثی به دختران به دلیل کمبود هورمون آندروژن منجر به طاسی نمیشود، بلکه نازک شدن تدریجی فولیکولهای مو را به دنبال دارد که درنهایت نازکی و کرکی شدن تارهای مو ایجاد میکند و در واقع تارهای مو محو میشوند.
ریزش مو در هر دو جنس طبیعی است اما به دلیل نازک شدن ریشه مو و در پی آن نازک شدن تدریجی ساقه مو درنهایت به از بین رفتن تارهای مو و کمپشتی منجر میشود. اگر خانم جوانی دچار اختلالات هورمونی مانند تخمدان پلیکیستیک شود، سطح آندروژن بالا میرود و کمپشتی موها بیشتر میشود که البته دارا بودن زمینه ژنتیک در آن نقش دارد.
استرسهای مستمر و دائمی موجب بالا رفتن هورمونهای آندروژن میشوند. برای خانمها میتوان با تجویز داروهای موضعی و خوراکی سطح هورمون آندروژن را کنترل و روند نازک شدن موها را متوقف کرد تا پیش از نابودی فولیکولها و ریزش موها، جلوی مشکل گرفته شود. در نوع کمپشتی ارثی هرچه درمان زودتر آغاز شود، روند نازک شدن موها کندتر میشود و موهای بیشتری برای جوان باقی میماند. البته در موارد ارث غالب طاسی موها، پیوند مو بهترین اقدام است زیرا درمانهای دیگر موثر نخواهد بود.
3. ریزش موی سکهای
یکی از شکایات شایع جوانان به متخصصان پوست، ریزش ناگهانی تکهای از موهای سر، ابرو، ریش یا سبیل است که به آن «آلوپسی آرهآتا» گفته میشود. این حالت یک بیماری خودایمنی است که در انواع خفیف درمان موثر است زیرا برخلاف ریزش موی ارثی، فقط ساقه مو جدا شده و ریشه سالم است، مگر در موارد شدید که ناگهان حجم زیادی از موها به دلیل فعالیت زیاد سیستم ایمنی میریزد و نمیتوان به درمان دارویی امیدوار بود زیرا مصرف دارو برای توقف فعالیت ایمنی بدن عوارض دارد.
گرچه علت دقیق بیماریهای خودایمنی به طور دقیق مشخص نیست، استرس شدید و عصبی حاد مانند از دست دادن یکی از عزیزان، تصادف و خبر ناگوار شدید در آن تاثیر دارد. البته در بیماریهای خودایمنی نیز تحقیقات نشان داده زمینه ارثی نقش دارد، گرچه شاید در یک یا دو نسل اخیر دیده نشده باشد.
4. ویتیلیگو یا برص
بیماری دیگری که علاوه بر دوران کودکی در جوانی نیز شایع است، ویتیلیگو یا برص یا به زبان عامیانه «لک و پیس» است. این بیماری خودایمنی علیه سلولهای رنگدانهای پوست عمل میکند و آنها را از بین میبرد. متاسفانه این بیماری خودایمنی بدتر از آلوپسی آرهآتا است زیرا تنها به ساقه مو آسیب میزند و سبب ریزش میشود اما در این حالت علیه سلولهای رنگدانه یا ملانوسیت است که رنگ آن را کاملا از بین میبرد و در بخشی از پوست که سفید میشود، دیگر این سلولها وجود ندارد. برای درمان داروهایی تجویز میشود که سلولهای اطراف قسمت سفید پوست رنگدانه بیشتری بسازند تا جبران سلولهای از بین رفته شود که این بیماری نیز در مراحل اولیه بهتر به درمان پاسخ میدهد.
5. موهای زائد
این بیماری در خانمها دیده میشود و علت آن رویش موهای زائد درنتیجه ترشح بیشتر هورمونهای مردانه است. اختلالات هورمونی بهخصوص کیستهای تخمدان یکی از دلایل مهم بروز این مشکل است اما گاهی ژنتیک نیز زمینهساز میشود؛ به این معنا که موهای کرکی در دختران و خانمها به دلیل زمینه ارثی نسبت به همان مقدار کم هورمونهای مردانه حساس هستند و بعد از بلوغ ضخیم میشوند. در این حالت بهرغم میزان طبیعی هورمونهای آندروژن باز هم موهای زائد دیده میشود که در واقع موهای کرکی ضخیمشده است. گاهی نیز هر دو عامل موجب بروز این مشکل میشود و روند درمان مبتنی بر مصرف داروهای تنظیم هورمونها کنار لیزر موهای زائد است.
6. درماتیت سبورئیک
بیماری شایع دیگر در دختران و پسران جوان درماتیت سبورئیک است که به دلیل وابستگی به هورمون آندروژن در پسران بیشتر دیده میشود. وقتی غدد چربی درنتیجه افزایش این هورمون بیشتر میشود، محیط چرب زمینه فعالیت قارچی به نام «پیتی ریسفروم اووال» را تسهیل میکند. این قارچ ساپروفیت در محیط چرب بالا بیماریزا شده و سبب التهاب پوست میشود. با التهاب پوست، روند پوستسازی این قسمت نیز افزایش پیدا میکند. وقتی سلولها به سرعت تشکیل میشوند و به سطح پوست میرسند، هنوز پیر نشدهاند و آماده افتادن نیستند، درنتیجه روی هم جمع میشوند و به شکل پوسته یا شوره درمیآیند که به آنها «شوره چرب» گفته میشود. التهاب پوست بهخصوص در فاصله بین حمام به دلیل چربی بیشتر با خارش بدن و سر همراه است. میزان وخامت این مشکل با توجه به وراثت متغیر است و در بعضی افراد تنها به شکل چربی ساده پوستی بروز میکند که با استفاده از شوینده مناسب پوست چرب و دوش روزانه به خوبی قابلکنترل است.
در این حالت تغذیه نقش بسیار مهمی دارد و مصرف غذاهای چرب و فستفودها که غالبا مدت طولانی نگهداری شده و حاوی مواد نگهدارنده است، بروز درماتیت سبورئیک را تشدید میکند.
7. ککومک و لک صورت
ککومک نیز دیگر مشکل پوستی جوانان بهخصوص خانمهاست که حتما در صورت زمینه ارثی و پوست سفید بروز میکند. البته اگر بهرغم زمینه ارثی تا زمانی که در معرض نور خورشید قرار نگیرد، ککومک ظاهر نمیشود. زمینه ارثی در صورت مواجهه مستمر با پرتوهای خورشید موجب افزایش رنگدانههای پوستی شده و ککومک ظاهر میشود. قاعدتا به دلیل مواجهه بیشتر صورت با نور خورشید بروز ککومک در این قسمتها بیشتر است. ککومک درمان سادهای دارد زیرا سطحی است و با استفاده کرم مناسب، ضدآفتاب و دوری از نور خورشید برطرف میشود که البته در صورت تماس مجدد با نور خورشید دوباره برمیگردد.
لک با ککومک متفاوت است و همان رنگسازی پوست است اما به مقدار بسیار زیاد. لک که به آن «ملاسما» یا در دوران بارداری «کلوآسما» گفته میشود، ناشی از اختلالات هورمونی است. این لکهای پررنگ علاوه بر اینکه روی سطح پوست است، به قسمتهای عمقیتر نیز نفوذ میکند. تشدید لک صورت در دوران بارداری به دلیل حساستر شدن پوست نسبت به نور خورشید ناشی از ترشح هورمونهای جنین است. هورمونهای زنانه استروژن و پروژسترون باعث حساسیت پوست در برابر نور خورشید و ایجاد لکهای تیره میشود که البته در این مورد نیز وراثت تاثیرگذار است. قسمتهای برجسته صورت مانند پیشانی، گونهها و بینی به دلیل تماس بیشتر با نور خورشید متحمل رنگسازی بیشتر و درنتیجه ایجاد لکه میشود که هرچه زمان سپری شود، لکها تیرهتر میشود. در مورد لکها نیز هرچه زودتر درمان آغاز شود، بهبود بهتر است زیرا با گذر زمان لکها تیره میشوند و به عمق پوست نفوذ میکنند. کرم تا حدی میتواند به پوست نفوذ کند و لیزر نیز که در مورد ککومک به خوبی موثر است، تنها میتواند لکهای سطحی را درمان کند. لکهای صورت در مردان با زمینه ارثی دیده میشود اما نه به شدت خانمها.
8. قارچهای پوستی
قارچهای پوستی را میتوان به قارچهای سطحی و عمقی پوست تقسیم کرد. یکی از قارچهای سطحی شایع در دوران جوانی «تیناورسیکالر» نام دارد که به رنگهای مختلف روی پوست ظاهر میشود. این قارچ نیز روی پوست چرب تغذیه میکند و رنگدانهها را میخورد و رنگهای مختلفی ایجاد میکند. خوشبختانه به سلولهای تولید رنگدانه کاری ندارند و فقط رنگ ایجادشده را میخورند. این قارچ در قسمتهای پوشیده بدن که با تعریق و چربی زیاد همراه است در فصول بهار و تابستان شیوع بیشتری دارد و بهخصوص در چینهای بدن مانند زیر بغل، کشاله ران، زیر پستانها و چینهای شکم دیده میشود. رعایت نکردن بهداشت و دوش روزانه نیز عامل تشدید مشکل است. در نوع خفیف ایجاد لکهای روشن گاهی بیمار را دچار وحشت از ابتلا به ویتیلیگو میکند. در صورت ابتلا به ویتیلیگو سلول رنگدانه کاملا از بین میرود و پوست سفید میشود اما در مورد قارچ تیناورسیکالر پوست کمرنگ میشود. بیماری با یک تا دو بار دوش گرفتن در روز و کرمهای موضعی قابلدرمان است که در موارد وخیمتر نیاز به مصرف داروهای خوراکی نیز خواهد بود. نکته مهم اینکه در پایان شستشو باید بدن با آب ولرم و حتی خنک آبکشی شود تا بدن دچار تعریق و گرما بلافاصله پس از حمام نشود. همچنین توصیه میشود شامپوهای ضدقارچ نیز در ماههای گرم سال استفاده شود.
قارچ «کاندیدا آلویکانس» که به «مونیلیازیس» نیز موسوم است، یکی از دیگر از عوامل بیماریهای قارچی شایع است. این قارچ دوستدار رطوبت است و بیشتر بین انگشتان پا و دیگر قسمتهایی از بدن که تعریق زیاد دارد یا در افرادی که بهداشت را رعایت نمیکنند، رشد میکند. مونیلیازیس باعث ایجاد لیج سفید رنگی روی پوست مرطوب میشود و با خارش خوشایندی همراه است که به آن «قارچ پای ورزشکاران» نیز گفته میشود.
این قارچ در دست خانمهای خانهدار نیز دیده میشود زیرا معمولا شستشوی زیاد برای امور منزل دائم دستها را خیس نگه میدارد و مهمتر اینکه آنها دستها را خوب خشک نمیکنند که رطوبت باقیمانده بین انگشتان دست بهخصوص زیر انگشتر نیز محیط مساعدی برای رشد قارچ مونیلیازیس فراهم میکند. البته کانون اولیه این قارچ در خانمها، واژن است که به دلیل ترشحات زیاد محیط مستعدی ایجاد میکند. خانمهایی که به این قارچ مبتلا شدهاند، اگر اقدام به درمان نداشته باشند این قارچ به کشاله ران که چینهای این قسمت محیط گرم و مرطوب ایجاد میکند، سرایت خواهد کرد و سپس به دیگر قسمتهای پوست میرسد.
9. اگزمای تماسی
افرادی که با سیمان، رنگهای شیمیایی و ترکیبات صنعتی حاوی نیکل سروکار دارند یا از بدلیجات حاوی نیکل یا حتی طلاهای ناخالص حاوی نیکل استفاده میکنند، ممکن است به دلیل حساسیت به چنین موادی دچار اگزما شوند.
«اگزمای زنان خانهدار» یکی دیگر از بیماریهای شایع خانمهاست که در صورت شستشوی سریع و مداوم با مواد شوینده ایجاد میشود. به طور طبیعی PH پوست کمتر از 6 و به عبارتی اسیدی است. این حالت باعث دفاع در برابر باکتریها و دیگر عوامل بیماریزا میشود و از پوست محافظت میکند. مواد شوینده قلیایی هستند و به سرعت حالت اسیدی پوست را کاهش میدهند. مایع ظرفشویی و صابون PH معادل 8 دارند که در مورد مایع دستشویی 5/9 و پودر لباسشویی حدود 11 است. در این حالت دفاع پوست از بین میرود و چربی و کراتین پوست مانند پاک شدن آلودگیهای سطوح و لباس از بین میرود. درنتیجه نخست پوست خشک میشود و سپس ترک میخورد و با خارش همراه است. در صورت تشخیص نادرست ممکن است پماد کورتون تجویز شود که گرچه سریع اثر میکند و التهاب را کاهش میدهد، به تدریج موجب نازک شدن پوست میشود و حتی میتواند فرد را از انجام کارهای روزمره بازدارد.
خانمها باید توجه داشته باشند پس از استفاده شویندهها، 3 تا 4 ساعت زمان لازم است تا اسید لاکتیک پوست دوباره حالت قلیایی را کاهش دهد. در صورت استفاده از آب بدون مواد شوینده یا فاصله حدود 4 ساعت بین استفاده از مواد شوینده این مشکل اتفاق نمیافتد چون پوست ترمیم شده است. همچنین کنار رعایت فاصله شستشو حتما پس از شستشو دستها به خوبی آبکشی و خشک شده و کرم مرطوبکننده استفاده شود. در صورت امکان پوشیدن دستکش نیز میتواند کمککننده باشد.
10. عوارض برنزه شدن
افرادی که تصور میکنند با برنزه شدن پوست در برابر پرتوهای خورشید به زیبایی میرسند باید بدانند در معرض آسیبهای جدی هستند. در وهله اول باید توجه داشت پوستهای خیلی سفید به دلیل ملانینسازی کم پوست در زمان مواجهه با نور خورشید دچار قرمزی میشوند که بعد برنزه میشود اما افرادی که پوست تیرهتر دارند پس از این کار دچار تیرگی نازیبای پوست و لک میشوند. برنزه کردن علاوه بر اینکه در پوستهای تیره موجب زیبایی نمیشود، عوارض دیگری نیز دارد که اولین و سریعترین، ایجاد لکهای پوستی است. پیری زودرس و تخریب کلاژن و الاستین ناشی از پرتوهای فرابنفش عارضه میانمدت است اما مهمترین عارضه سرطان پوست است که پرتوهای فرابنفش تاثیر جدی در آن دارد. علاوه بر اینکه توصیه اکید بر پرهیز از مواجهه غیرضروری در برابر نور خورشید است، استفاده از کرم ضدآفتاب متناسب با ساختار پوست و شرایط زندگی راهکار مناسبی است اما استفاده از کلاه آفتابگیر با لبه 7 سانتیمتر و داشتن تهریش در آقایان نیز به خوبی از پوست محافظت میکند.
11. ترکهای پوستی
چاقی ناگهانی مانند پرورش عضلات در جوانان ورزشکار طی مدت کوتاه یا بارداری خانمها موجب «استریا دیستنس» یا ترکخوردگی پوست میشود. البته این حالت نیز مستلزم زمینه ارثی است و در همه خانمهای باردار دیده نمیشود. هورمونهای جنینی کنار این زمینه ارثی موجب ترکخوردگی در شکم، باسن، پستانها و رانها میشود.
بیماریهای خود ایجادکننده پوست و مو را در جوانان جدی بگیرید!
استرس و تنشهای درونی مستمر گاهی بعضی نوجوانان و جوانان را به اقداماتی مانند بازی کردن حتی کندن موی ابرو، موی سر یا ریش وامیدارد تا به نوعی تسکین و آرامش پیدا کنند. از آنجا که خرد شدن و شکنندگی مو با درد همراه نیست، فرد این کار را تکرار میکند و پس از خالی شدن بخشی از موها یا موارد مشابه به پزشک مراجعه خواهدکرد. تشخیص این مشکل توسط پزشک نشان میدهد معمولا در این حالت موهای در دسترس کنده شده و حالت کوتاه و بلندی دارد.
گاهی فرد تصور میکند پوست دچار عارضه شده و بدون هیچ دلیلی مدام پوست را میخاراند یا ناخنها را میجود که به بافت ناخن و ریشه آسیب میرساند.
این رفتارها ناشی از اختلالات روانی است که غالب افراد باور ندارند و پزشک متخصص پوست با توجه به علائمی مانند اضطراب، بدخوابی و… بیمار را به روانشناس و روانپزشک ارجاع میدهد. این مشکل در کودکان نیز دیده میشود و در دوران پس از بلوغ شایعتر است. اگر خانواده به حساسیتهای این دوران و رفتارهای نوجوان مبنی بر تمایل به تعیین هویت و استقلال توجه نداشته باشند، منجر به چنین رفتارهایی میشود. حتی رفتارهای خشنی مانند کتک زدن یا بستن دستها برای جلوگیری از این رفتارها مشکل را در نوجوان تشدید و عمیق میکند و اعتمادبهنفس او را خدشهدار خواهدکرد و با نگرانیهای بیشتری همراه خواهدشد. پس لازم است خانوادهها در صورت مشاهده چنین رفتارهایی حتما به ویژگیهای شخصیتی و مشکلات روانی فرزندانشان توجه کنند.
بیماری نسبتا شایعی که در جوانان و حتی سنین بالاتر دیده میشود، اختلال روانی ناشی از استرسهای مزمن و مستمر به نام «پارازیتو فوبیا» است. در این حالت فرد تصور میکند دچار شپش، گال یا… شده و با شکایت از خارش دائمی سر یا بدن در حالی که پوست سر یا بدن را با ناخن میکند یا میخراشد و درون دستمال میگذارد، به متخصص پوست مراجعه میکند و اذعان میدارد که این لاشه فلان انگل است. این بیماری صعبالعلاج است و تنها نیاز به درمان روانی دارد.

پوست و موی سالم با بیوتین

بیوتین جزو ویتامینهای محلول در آب و از خانواده ویتامینهای گروه B است که برخی آن را با نام ویتامین H میشناسند. شاید خیلی از افراد ندانند کمبود بیوتین میتواند مستقیم بر ریزش موها اثر داشته باشد. بد نیست بدانید کراتین، پروتئین پایهای و اصلی برای ساختن مو، پوست و ناخنهاست، اما این بیوتین است که زیرساخت تولید کراتین در بدن را تامین میکند. از اینرو، اهمیت دریافت این ویتامین در پیشگیری از ریزش موها خودش را بیشتر نشان میدهد. بیوتین نهتنها برای موها مهم است، بلکه اهمیت ویژهای برای همه بدن دارد. درواقع، بیوتین است که تبدیل مواد غذایی مصرفشده به انرژی را امکانپذیر میکند و نقش مهمی در داشتن مو، پوست، ناخنها و چشمهای سالم دارد.
کاهش ریزش مو
محققان دانشگاه مریلند در مطالعات اخیرشان به این نتیجه رسیدهاند که کمبود بیوتین میتواند به نازک شدن، شکنندگی و دوشاخه شدن موها و همچنین ریزش آنها منجر شود. با توجه به اینکه بیوتین در گروه ویتامینهای B قرار دارد، به حفظ سلامت موها کمک میکند. این درحالی است که اگر موها سلامت مطلوبی نداشته نباشند، بهراحتی حالت شکننده پیدا میکنند و بیشتر از میزان عادی میریزند. بعضی خانمها در دوران بارداری یا پس از زایمان با ریزش موها مواجه میشوند، اما نمیدانند بیوتین میتواند به کاهش این نوع ریزش مو کمک کند. انجمن بارداری آمریکا (APA)، این اثرگذاری را تایید کرده است.
درمان اختلالهای مو
به گفته محققان دانشگاه مریلند، بیوتین برای درمان کودکان و بزرگسالان مبتلا به آلوپسی مفید و موثر است. آلوپسی، یکی از اختلالهای مو محسوب میشود که میتواند با ریزش مو در قسمتهای خاصی از سر یا ریزش سرتاسری همراه شود. این درحالی است که اگر دریافت بیوتین در مواقع مبارزه با بیماریهای خاص مانند آلوپسی، با مصرف کلوبتازول پروپیونات موضعی و زینک همراه شود، اثربخشی بیوتین به بالاترین حد خودش میرسد.
تقویت موها
دانشمندان دانشگاه مریلند تایید کردهاند بیوتین برای تقویت موها واقعا اثربخشی قابلتوجهی دارد. درواقع، دریافت بیوتین از طریق مکملها یا حتی استفاده از شامپوهای حاوی بیوتین میتواند به از بین بردن خشکی موها و پوستهپوسته شدن پوست سر کمک کند و درنتیجه مانع ریزش موها شود. توجه داشته باشید وقتی فولیکولهای موها بهواسطه پوستههای سر مسدود میشوند، روند رشد موها نیز مختل میشود. بنابراین، مطمئن شدن از اینکه پوست سرتان از سلامت لازم برخوردار است، واقعا برای سلامت موهایتان اهمیت زیادی دارد. علاوه بر اینها، بیوتین به افزایش حجم موها نیز کمک میکند.
کمک به رشد موها
بیوتین، مکمل فوقالعاده قدرتمندی است که میتواند کمبود ویتامینهای B را جبران کند و امروزه در مکملهای مختلفی با هدف کمکرسانی به رشد بهتر و کاملتر موها مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج مطالعات علمی نشان دادهاند دریافت بیوتین مورد نیاز بدن کنار ویتامینهای ضروری دیگر، کیفیت رشد موها را واقعا بالاتر میبرد زیرا سلامت فولیکولهای مو، سلامت پوست سر و سلامت سلولهای مو را تقویت میکند.
زمان مصرف بیوتین
مصرف بیوتین برای بعضی افراد، در ساعات صبح اولویت دارد و برای بعضی دیگر هم مصرف آن پیش از خواب شبانه مناسب است. با اینحال، بیوتین نوعی ترکیب محلول در آب است و درنتیجه میتوان از آن در هر ساعتی از روز استفاده کرد و به نتیجه هم مطلوبی رسید.
منابع غذایی این ویتامین
از آنجایی که مواد غذایی حاوی بیوتین در دسترس هستند، گاهی گنجاندن این مواد غذایی در رژیم غذایی روزانه میتواند کمبود بیوتین را جبران کند و بهمرور زمان، میزان ریزش موها که در اثر کمبود این ریزمغذی مهم ایجاد شده، کاهش دهد. مهمترین مواد غذایی که مقادیر مناسبی از بیوتین را در خود جا دادهاند، شامل جگر سیاه، قلوه، زرده تخممرغ، بادام، بادامزمینی، گردو، دانه سویا، غلات سبوسدار، موز، گلکلم و قارچ میشوند. بهتر است بدانید حرارتدهی به مواد غذایی حاوی بیوتین میتواند میزان بیوتین موجود در آنها را کاهش دهد. از اینرو، توصیه میشود آن گروه از ترکیبات غذایی که قابلیت خامخواری دارند و حاوی بیوتین هستند، بدون حرارتدهی مصرف شوند.
نیاز روزانه بدن
براساس اعلام سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، افراد سالمی که دچار کمبود بیوتین نیستند، نیازی به دریافت مکمل این ویتامین ندارند و میتوانند از طریق مواد غذایی، بیوتین کافی برای بدن خود تامین کنند. بهطور کلی، تمام افراد بالای 10 سال باید روزانه 30 تا 100 میکروگرم بیوتین در طول روز دریافت کنند. این رقم برای کودکان زیر 3 سال 10 تا 20 میکروگرم، برای کودکان 4 تا 6 سال 25 میکروگرم و برای کودکان 7 تا 10 سال 30 میکروگرم است. خانمهای باردار و شیرده نیاز به دریافت بیوتین بالاتری دارند و باید در مورد مصرف مکمل بیوتین با پزشک خود مشورت کنند. از آنجایی که بیوتین جزو ویتامینهای محلول در آب است، مازاد آن از طریق ادرار از بدن دفع میشود و معمولا مشکلی از نظر مصرف بیش از حد برای فرد ایجاد نمیشود.
ریزش موها چقدر پس از مصرف بیوتین، کاهش مییابد؟
اگر ریزش موهای شما تنها بهدلیل کمبود بیوتین در بدن باشد، شما میتوانید با نظر پزشک معالجتان مصرف مکملهای حاوی بیوتین را شروع کنید. نتایج تحقیقاتی که در سال 2012 تا 2015 میلادی روی هزاران بیمار دچار ریزش موی ناشی از کمبود بیوتین انجام شده، نشان میدهند کاهش ریزش موها با مصرف مکمل بیوتین حداقل 3 ماه طول میکشد؛ یعنی در صورت مصرف مکمل بیوتین باید صبور باشید و حداقل یک دوره 90 روزه را برای دیدن نتایج اولیه بگذرانید. اگر میخواهید کمبود بیوتین را تنها با مصرف مواد غذایی حاوی این ویتامین جبران کنید، باید کمی تحمل خود را بالاتر ببرید و حدود 4 تا 6 ماه زمان برای کاهش ریزش موها در نظر بگیرید. افرادی که تنها به مصرف غذاهای حاوی بیوتین اکتفا میکنند، باید بهصورت روزانه حداقل 3 منبع غذایی حاوی بیوتین مصرف کنند.

مواد مغذی فراوانی در رشد موها دخیل هستند

موها برای رشد به مواد مغذی و ویتامینهایی نیاز دارند که کمبود آنها سبب کندی رشد یا حتی توقف و ریزش مو میشود و رسیدن کافی این نوع مواد به بدن میتواند در سلامت و زیبایی موها تاثیر قابلتوجهی داشته باشد. موها از پروتئین تشکیل شدهاند و برای رشد به این ماده نیاز دارند. افرادی که مبتلا به آنورکسی هستند یا رژیمهای کاهش وزن سخت میگیرند دچار کندی یا توقف رشد مو میشوند. در عوض، مصرف پروتئینهایی از جمله گوشت قرمز کم چرب یا گوشت مرغ و تخم مرغ یا حتی محصولاتی بر پایه سویا یا نخود سبز میتواند به رشد سریع موها کمک کند.

این محصولات به تولید کراتین که ساختمان اصلی مو را تشکیل میدهد کمک میکند. چربیهای مفید نیز در جذب بهتر برخی ویتامینها از جمله A، D، E و K نقش دارند. در عین مصرف به اندازه چربیهای مفید مثل امگا3 باید مراقب مصرف چربیهای اشباع و اسیدهای چرب ترانس و روغنهای هیدروژنه باشید. آهن وظیفه اکسیژن رسانی به سلولها را برعهده دارد و بهترین منابع آهن، گوشت قرمز است. غلات، حبوبات و محصولاتی بر پایه سویا هم حاوی آهن گیاهی هستند.

زینک، ماده مغذی دیگری است که به ترمیم بافتها کمک میکند و در کارکرد بهتر غدد اطراف فولیکول مو تاثیرگذار است. تخم مرغ، جوانه گندم و کاکائو سیاه حاوی زینک هستند. کمبود ویتامین C باعث کدر و شکننده شدن موها میشود. در ضمن، ویتامین C نه تنها در جذب آهن نقش دارد، بلکه پیش نیاز تولید کلاژن در بدن است و کلاژن در رشد موها نقش دارد. بدن ما خود توانایی تولید این ویتامین را ندارد و باید با مصرف میوه و سبزیجات سالم و تازه میزان نیاز بدن را برطرف کنیم. کودکان 9 تا 13 ساله به 45 میلیگرم ویتامین C و نوجوانان 14 تا 18 ساله به 70 میلیگرم و افراد بزرگسال به 75 تا 90 میلیگرم ویتامین C نیاز دارند.

ویتامین A هم در سلامت پوست سر نقش دارد، درنتیجه میتواند فضای مناسبی برای رشد سریعتر موها فراهم کند. این ویتامین در هویج، اسفناج، انبه، طالبی و توت سیاه و سفید موجود است. یک لیوان اسموتی در طول روز سبب براقی و لطافت موها و در عین حال رشد سریعتر آنها میشود.
ویتامین D نیز در کنترل میزان ترشح سبوم نقش دارد و با این کار میتواند به سلامت و رشد سریع موها کمک کند. بنابراین از بودن در معرض نور آفتاب ترسی نداشته باشید و هر از گاهی ماهیهای چرب بخورید. همچنین ویتامینهای گروه B و بیوتین در سلامت موها و پیشگیری از ریزش و رشد متناسب آنها دخیل هستند بنابراین میتوانید از مکمل این ویتامینها که در داروخانه به فروش میرسد هم استفاده کنید.

9 نیاز پوست در فصل تابستان

همه ما بارها از زبان متخصصان پوست شنیدهایم که باید برای محافظت از پوست صورتمان در فصل تابستان از کرمهای ضدآفتاب کمک بگیریم، کلاه لبهدار بگذاریم یا پوست دست و بدن خود را با استفاده از لباسهای مناسب و نخی تابستانی بپوشانیم تا کمتر در معرض مضرات ناشی از اشعه مضر نور آفتاب قرار بگیریم. این درحالی است که شاید خیلی از افراد ندانند مهمترین توصیهها برای آمادهسازی پوست به منظور وارد شدن به فصل تابستان کدام است و همیشه از کدام نوع از مراقبتهای پوستی در فصل تابستان غافل میشوند و پوستشان را در معرض آسیبهای بزرگ و کوچک قرار میدهند. به همین دلیل، در ادامه این مطلب با 9 مورد از مهمترین توصیههای متخصصان پوست برای ورود به فصل تابستان آشنا میشوید.
1. پوستتان را پاکسازی کنید
یکی از اتفاقاتی که در روزهای سرد سال برای پوست میافتد، خشکی و تحریکپذیر شدن آن است. گاهی اوقات حساسیت بهاری، این مشکل را تشدید میکند و از اینرو پوست برای ورود به تابستان نیاز به پاکسازی دارد. برخی افراد گمان میکنند پاکسازی پوست تنها از طریق لایهبرداریهای شیمیایی در کلینیک یا لایهبرداری با ترکیبات شیمیایی در منزل امکانپذیر است. این در حالی است که لایه برداریهای شیمیایی باعث نازکتر و حساستر شدن پوست در مواجهه با آفتاب سوزان تابستان میشود و میتواند پوست صورت را در معرض آفتاب سوختگی یا لکه های ناخواسته قرار دهد. به همین دلیل، پیشنهاد میشود برای پاکسازی پوست صورت به منظور ورود به فصل تابستان، از محصولات حاوی اسیدهای میوه و بتدریج بهره ببرید.
2. چربی پوستتان را کم کنید
توصیه دیگری که برای پیشگیری از آزار رسیدن به پوست در فصل تابستان از سوی متخصصان پوست مطرح میشود، کاهش میزان چربی پوست است. معمولا میزان ترشح چربی در سطح پوست، مخصوصا پوست صورت، در فصل تابستان و با افزایش تعریق بیشتر میشود. از اینرو، افراد زیادی در این فصل از جوشهای صورت یا لکه های پوستی شکایت میکنند. توصیه ما به این افراد شستن بیشتر پوست صورت در طول روز حداکثر 2-3 بار با آب ولرم و پنهای آنتی باکتریال است.
3. قبل از زدن کرم ضدآفتاب پوستتان را پاک کنید
یکی از خطاهای رایج آرایشی- بهداشتی با شروع فصل گرما که منجر به ایجاد جوش، آکنه و جوشهای سرسیاه روی پوست صورت میشود، تمیز نکردن پوست قبل از استفاده از کرم ضدآفتاب است. معمولا بیشتر افراد هنگام تجدید کرم ضدآفتاب خود در طول روز آن را روی پوست آلوده خود میزنند. این درحالی است که پوست صورت باید قبل از استفاده از کرم ضدآفتاب با یک دستمال مرطوب کاملا از آلودگی و کرمی که از چند ساعت پیش روی پوست باقیمانده، پاک شود و سپس کرم جدید مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت، منفذهای پوستی با چربی و آلودگی بسته نمیشوند و احتمال ایجاد جوش و آکنه پایین میآید.
4. کرم ضدآفتاب تابستانی انتخاب کنید
شاید خیلی از افراد گمان کنند کرم ضدآفتاب، تابستانی و زمستانی ندارد، اما متخصصان پوست معتقدند نوع کرم ضدآفتاب شما باید همراه با تغییر فصل تغییر کند. به عبارت سادهتر، در فصل تابستان پوست بیشتر عرق میکند و کمتر حالت خشکی زمستان را به خود میگیرد. از اینرو، بهتر است کرم ضدآفتاب تابستانی بدون روغن و مقاوم در برابر آب باشد (عبارت water-resistance روی آن درج شده باشد) تا تعریق پوست باعث کاهش اثربخشی ترکیبات موجود در کرم نشود.
5. از مرطوب کننده ها به جای نرم کننده ها استفاده کنید
یکی دیگر از مهمترین توصیه های متخصصان پوست برای آمادهسازی پوست در فصل تابستان، استفاده از کرمهای مرطوب کننده به جای انواع نرم کننده است. کرمهای نرم کننده معمولا برپایه یک نوع چربی مانند روغن بادام، روغن نارگیل و… هستند، اما کرمهای مرطوب کننده برپایه آب شکل میگیرند. از اینرو، استفاده از مرطوب کنندهها در فصل تابستان که بدن با تعریق و کم آبی سطح پوست مواجه است، برای ایجاد لطافت و شادابی مناسبتر از محصولات نرم کننده است. کرمهای نرم کننده روغنی باعث ایجاد حس سنگینی و خفگی در پوست دست و صورت در فصل تابستان خواهند شد.
6. محصولات آرایشی سبکتر انتخاب کنید
تعریق، گرما و چرب شدن بیشتر سطح پوست، باعث حساستر شدن پوست در برابر محصولات آرایشی در فصل تابستان میشوند. از اینرو، متخصصان پوست توصیه میکنند علاوه بر سبک کردن آرایش سطح پوست در فصل تابستان، از محصولات چندمنظوره کمک بگیرید تا نیاز به استفاده از لوازم آرایش در شما کمتر شود. به همین علت میتوانید در تابستان به جای استفاده از انواع کرم پودرها یا ترکیبات پوشاننده مشکلات پوستی، از کرم ضدآفتاب حاوی رنگدانه کمک بگیرید.
7. از ماسک طبیعی میوه ها غافل نشوید
افزایش حرارت پوست در فصل تابستان باعث تشدید مشکلات پوستی در این فصل میشود. از اینرو، بهتر است در فصل تابستان حداقل 3 شب در هفته از ماسک طبیعی میوه ها برای ایجاد آرامش در پوست صورتتان کمک بگیرید. به این منظور، توصیه میشود روزهای زوج یا روزهای فرد هر هفته حدود 1 ساعت قبل از خواب، یک نوع میوه مانند خیار، توت فرنگی، لیموترش یا هلو را بهصورت پوره یا حلقه حلقه دربیاورید و آن را روی پوست صورتتان بزنید. 30 دقیقه با این ماسک دراز بکشید و پس از آن صورتتان را با آب ولرم بشویید و با حولهای نرم و نخی خشک کنید. پس از این کار مقداری کرم مرطوبکننده (ترجیحا حاوی ترکیبات آنتیباکتریال) روی صورتتان بزنید و بعد بخوابید.
8. به اندازه کافی آب بنوشید
یکی از عوامل تحریک حساسیت پوستی در فصل تابستان، خشک شدن پوست و کاهش انعطاف پذیری آن به دلیل تعریق فراوان است. به همین دلیل متخصصان پوست توصیه میکنند حداقل 8 تا 10 لیوان آب در طول روز مصرف کنید تا پوستی شفافتر و شادابتر در فصل تابستان داشته باشید.
9. مراقب پوست لبها باشید
خشک و حساس شدن پوست لبها جزو رایج ترین مشکلات پوستی در فصل تابستان است زیرا بیشتر افراد از رسیدگی به پوست لب در این فصل غفلت میکنند. پوست لبها باید در تمام روزهای تابستان، مخصوصا در افرادی که ساعتهای زیادی از روز را بیرون از منزل سپری میکنند، با کمک کرم ضدآفتاب مخصوص لب یا ضدآفتابهای چندکاره پوشانده شود. بهتر است شبها قبل از خواب، از محصولات مراقبت از لب که حاوی روی، ویتامین E یا ویتامین C هستند نیز کمک بگیرید.

نقل از هفته نامه سلامت شماره 674

خطرات لوازم آرایشی

بررسیهای انجام شده نشان داده است بیش از 800 ماده شیمیایی در لوازم آرایش و عطرهای صنعتی وجود دارد و استفاده مدام از این مواد باعث میشود به مرور ترکیبهای مضرشان جذب بدن شود و این امر میتواند در درازمدت عارضههای متعددی ایجاد كند. مهمترین عارضه استفاده طولانیمدت از این ترکیبهای سمی ابتلا به برخی از انواع سرطان است. علاوه بر سرطان، احتمال ابتلا به پیری زودرس پوست و آکنه و حتی برخی از بیماریهای عفونتی مانند ایدز و هپاتیت وجود دارد.
از میان ترکیبهای مضر موجود در لوازم آرایش، پارابینها یکی از رایجترینها هستند که در 23 درصد محصولات استفاده میشوند. بعد از این ترکیبها، سیکلوپنتاسیلوکسان در 15 درصد و در نهایت تریکلوسان در 1.3 درصد محصولات موجود است. گاهی این ترکیبها همگی در یک محصول جمع هستند و این موضوع احتمال تاثیر منفی این مواد روی سلامت را بالا میبرد. غیر از این 4 مورد، ترکیبهای دیگری هم وجود دارد که عوارض مربوط به خود را دارند. مثلا بنزوفنولها که در لاک ناخن، دئودورانتها، ژلهای شستشو و صابونها موجود است، بوتیل پارابن كه در شامپوها، کرم ضدآفتاب، شامپو مخصوص شورهسر، رژ لب و در نهایت متیل پارابن و اتیل پارابن که در کرمهای بدن و صورت به وفور یافت میشوند، سرطانزا هستند.
از آکنه و پیری پوست تا ایدز و جنون گاوی
غیر از ابتلا به برخی انواع سرطانها، استفاده از برخی مواد آرایشی، به خصوص در كسانی كه از سن پایین مصرف این مواد را شروع میكنند، میتواند باعث پیری زودرس پوست شود. این مواد تغییراتی در پوست ایجاد میكنند كه عامل چروكیدگی پوست (به خصوص در ناحیه پیشانی، خط خنده و اطراف چشم) است. در ضمن این مواد، منافذ پوست را میپوشاند و مانع از اکسیژنرسانی کافی میشود. حساسیت، تورم، تاول، سوزش، خارش، سوزنسوزن شدن، كهیر، لك و آكنه نیز از عوارض عمومی مواد آرایشی به خصوص مواد تقلبی و غیراستاندارد است. برخی مواد آرایشی حاوی كلاژن یا ژلاتین هستند كه برای قوام پوست و بهتر كردن ظاهر پوست مفید است. این محصولات با این شعار گرانتر فروخته میشوند اما مشکل اینجاست که كلاژن مصرفی در این محصولات دامی است و احتمال سرایت برخی بیماریهای مرتبط مثل جنون گاوی به خصوص در انواع تقلبی وجود دارد. برخی از مواد آرایشی تقلبی حاوی آفلاتوكسین هستند كه سرطانزاست و صدمههای كبدی شدیدی وارد میكند و بهراحتی از طریق سطح پوست جذب میشود. برخی محصولات آرایشی نیز حاوی بقایای جفت هستند كه باعث بروز نگرانیهایی در مورد انتقال بیماریهایی مثل ایدز یا هپاتیت میشود. در خانمهای بارداری كه جنین پسر دارند، مصرف برخی تركیبهای آرایشی میتواند باعث عقیمی فرزند در آینده شود.
زیان کدام مواد آرایشی بیشتر است؟
مصرف برخیلوازم آرایشیبسیار شایع است؛ مثلا رژلب طرفداران زیادی دارد. رژ لبها، حتی آنهایی که تولیدشده برندهای معتبر هستند، معمولا سرب دارند و آلودگی به سرب در درازمدت باعث اختلالهای رفتاری، افزایش پرخاشگری و كاهش بهره هوشی میشود. خستگی زودرس و كم خونیهای مزمن نیز با این موضوع در ارتباط است و در خانمهای باردار بر سلامت جنین اثر میگذارد. محصولات سفیدكننده پوست، مخصوصا در انواع تقلبی، حاوی كولوبتازول هستند كه یک كورتون قوی است و غیر از عوارض موضعی مثل برجسته شدن عروق و تورم پوست، عامل كم كاری غده فوق كلیه، چاقی و پوكی استخوان هم هست. ریملها از دیگر لوازم آرایشی پرمصرف اند كه عارضه اصلی آنها ریزش مژه است. پایه ریمل آب و روغن است و محیط مناسبی برای رشد میكروبها، انگل و آمیبهاست و میتواند باعث عفونتهای چشمی، التهاب، قرمزی و آسیب به پلك شود.
خمیردندانها، شامپوها و ژلها نیز حاوی اترسولفات هستند كه ترکیبی حساسیتزاست و بهبود زخم را به تاخیر میاندازد و باعث بروز آب مروارید میشود. لاك ناخن نیز فتالات دارد كه سمی است و روی كبد، كلیه و ریه اثر منفی میگذارد و استفاده از آن برای كودكان اصلا توصیه نمیشود.
تاثیر منفی آرایش بر غدد بدن
40 درصد محصولات آرایشی موجود در بازار حاوی ترکیبهایی هستند که در کارکرد غدد درونریز اختلال ایجاد میکنند. این تركیبها نظم تولید و ترشح هورمونها را در بدن به هم میریزند و میزان کمی از آنها تاثیرات قابلتوجهی در رشد موجودات زنده، بهخصوص در دوران جنینی دارند. این ترکیبها همچنین روی قدرت باروری اثر میگذارند و عامل ابتلا به سرطانهایی است که اصطلاحا به آنها وابسته به هورمون میگویند؛ مثل سرطان پستان و پروستات. بر اساس آزمایشهای انجام شده روی بیش از 1500 محصول آرایشیبهداشتی، لاک ناخن با داشتن بیش از 74 درصد ترکیب مختل کننده کارکرد غدد درون ریز در صدر جدول قرار دارد. بعد از آن کرم پودر با 71 درصد و محصولات آرایشی چشم با 51 درصد، پاککنندههای آرایشی با 43 درصد، رژ لب با 40 درصد، کرمهای صورت با 38 درصد، دئودورانتها با 36 درصد، خمیردندان با 30 درصد و شامپوها با 24 درصد هستند.
توصیه های هفتگانه
1.بهترین توصیه این است كه از محصولات آرایشی در حد بسیار كم استفاده كنید. شاید در طول روز مصرف ضدآفتاب كفایت كند. بهتر است روزانه آرایش نكنید و فقط در مهمانیها آرایش كنید.
2.هنگام خرید به تبلیغات توجه نكنید. محصولات استاندارد بخرید و تا جای ممكن از محصولات آرایشی معطر و رنگی استفاده نكنید.
3.به تاریخ انقضا و كشور سازنده محصول توجه كنید. قبل از استفاده، ظاهر كرم یا محصول آرایشی را بررسی كنید. نباید آب و روغن از هم جدا شده باشد یا بوی نامطبوعی بدهد. لوازم آرایشی را تمیز نگهدارید و در محصولات آرایشی را محكم ببندند تا از آلودگی باكتریایی پیشگیری شود.
4.در اسرعوقت صورتتان را به طور كامل بشویید تا مواد آرایشی روی صورت باقی نماند. به جای عادت دادن پوست به مواد آرایشی پوستتان را با تغذیه سالم، خواب كافی، مدیریت استرس و دوری از آلودگی سالم نگهدارید.
5.گرچه محصولات آرایشی گیاهی بهترند اما نگهدارنده دارند و نباید خیلی به آنها تكیه كرد.
6.در دوران بارداری از مواد آرایشی استفاده نکنید. برای کودکان تنها از مواد بهداشتی مخصوص آنها استفاده کنید.
7.هرگز از چند محصول آرایشی همزمان استفاده نکنید. مثلا کرم بدن و صورت را یک روز نزنید. افزایش ناگهانی میزان ترکیبهای سمی واقعا خطرناک است.

کدام ریزش موها برگشت پذیر است؟

مو بافتی منحصر به فرد است؛ بافتی که تقریبا رشد و تکثیر دائمی دارد. ریزش و رشد موها چرخشی است و در نواحی مختلف بدن مدت زمان هر چرخه تفاوت دارد مثلا در ناحیه سر هر 3 تا 5 سال یکبار مو دچار ریزش و بعد وارد فاز استراحت میشود و دوباره رشد میکند. این مساله به آن معنی است که در ناحیه سر 85 درصد موها به طور کلی در حال رشد و تکثیرند و 15 درصد در حال استراحت که در دوره 3- 2 ماهه میریزند. در حالت طبیعی، ریزش 50 تا 100 تار مو در روز طبیعی است اما عوامل مختلفی باعث افزایش این ریزش میشود.

عواملی که باعث ریزش مو میشوند یا برگشت پذیرند یا غیرقابل برگشت و با توجه به این مسئله، برای ریزش مو درمانهای مختلفی وجود دارد که از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است.

مهمترین علل ریزش موی غیرقابل برگشت

بیماریهای التهابی مثل لیکن پلان، لوپوس، انواع کچلی و عفونت پیاز مو از علل ریزش دائمی مو هستند. درمان این نوع، متوقف کردن هر چه سریعتر بیماری اصلی است. بعد از سالها و خاموش شدن بیماری، امکان پیوند مو وجود دارد. در محل جوشگاه و جای جراحیها و محل رادیوتراپی ریزش موی مجدد امکان ندارد و باید کاشت انجام داد.

در کم کاری تیرویید نیز ریزش مو برگشت پذیر نیست و باید خیلی سریع درمانها را شروع کرد.

مهمترین علل ریزش موی برگشت پذیر

از بین مهمترین علل ریزش موی برگشتپذیر باید به این موارد اشاره کرد:

تغییر در سیستم داخلی بدن : گاهی بروز تغییراتی در سیستم داخلی بدن باعث ریزش موی تلوژنی میشود. در نتیجه تعداد موی بیشتری وارد فاز استراحت خواهدشد. از این عوامل میتوان به رژیمهای سخت تغذی های، کم کاری تیرویید، کم خونی، بیماریهای تب دار شدید، اعمال جراحی وسیع یا زایمان اشاره کرد. در این موارد باید علل زمینه ای را اصلاح کرد.

اختلالهای هورمونی : علت برخی ریزش موها، هورمونی- ژنتیکی است. آقایانی که دچار طاسی نوع مردانه میشوند و خانمهای مبتلا به ریزش موی نوع مردانه، دچار ایننوع ریزش موهستند. در حال حاضر در آقایان درمان استاندارد ریزش موی هورمونی- ژنتیکی ماینوکسیدیل 5 درصد و قرص فیناستراید است.
به تازگی قرص جدیدی به نام دوتاستراید جایگزین فیناستراید شده که طولانی اثرتر است. در عین حال میتوانید از ترکیبهای گیاهی حاوی رزماری هم برای متوقف کردن ریزش مو استفاده کنید. البته این درمانها کمکی است و به تنهایی اثر کمی دارند. در خانمها درمان کمی متفاوت است و باید در کنار آن مشکل هورمونی را برطرف کرد. مصرف ماینوکسیدیل 2 یا 5 درصد و قرص جلوگیری از بارداری یا استیمو لایکتون کمک میکند موها رویش خوبی داشته باشد.
تا زمانی که دارو مصرف کنید، ریزش موی هورمونی- ژنتیکی قطع میشود اما به محض قطع دارو، ریزش ادامه می یابد. در این نوع از ریزش مو، درمان دارویی تا حد امکان ادامه دارد و در نهایت فرد به پیوند مو نیاز خواهدداشت. در کسانی که ریزش مو شدید بوده و کف سر مشخص است، درمان دارویی دیگر جواب نمیدهد.

بیماریهای التهابی : در برخی از انواع بیماریهای التهابی که سیستم ایمنی موها را از بین می برد و شایعترین آن ریزش موی سکه ای است، ریزش مو برگشت پذیر است. 50-40 درصد مبتلایان به این بیماری خود به خود درمان میشوند اما در درصدی از بیماران متناسب با شدت بیماری به درمان نیاز است. در موارد خفیف تزریق داخل ضایعه و در برخی مواد تجویز کورتون و سایر داروهای موضعی توصیه میشود.

کمبودهای تغذیه ایدر کودکان مسائل ایمنی یا تغذیه ای میتواند عامل ریزش باشد و باید به وسیله متخصص معاینه شوند. کمبود برخی ویتامینها و مواد معدنی مثل ویتامینهای گروه B یا روی و زینک و آهن میتواند عامل ریزش موی کودکان باشد.

مقایسه شیوه های مختلف جوانسازی

رفع چین و چروک و افتادگی پوست تاثیر قابل توجهی در جوانی فرد و کاهش سن و سال ظاهریاش دارد. با افزایش سن ، قوام پوست و ساختارهای کلاژنی و بافت چربی دچار تحلیل میشوند و این مساله به دنبال آسیبهای فیزیکی و شیمیایی مثل مواجهه طولانی با نور آفتاب باعث میشود داربستی که پوست صورت را کشیده و صاف نگه داشته به مرور دچار زوال شود. تکنیکهای بسیاری برای کشیدن پوست و رفع چین و چروک توصیه میشود؛ از کرمهای موضعی گرفته تا جراحی و لیفتینگ صورت!

1- کرمهای لیفت صورت
کرمهای لیفت کننده رطوبت بالایی دارند و با آبرسانی به پوست میزان چین و چروک را کم میکنند، اما لازم نیست از کرمهای گران قیمت استفاده کنید. کافی است برای پیشگیری از چروک و افتادگی پوست از همان سنین جوانی مصرف کرمهای مرطوب کننده را آغاز کنید تا پوست در اثر خشکی دچار چین و چروک نشود.

2- محرکها
محرکها شامل رادیوفرکوئنسی ، مزولیفت و انواع لیزر و امواج اولتراسوند است. در تمام این روشها گرما ساختارهای قدیمی کلاژن را تخریب میکند و کلاژنسازی جدید را در بافتهای زیرین پوست تحریک خواهد کرد. البته محدودیت هایی هم وجود دارد؛ مثلا لیزرها تا حدی عمق نفوذ دارند یا رادیوفرکوئنسی نیاز به درجه گرمایی خاصی دارد و ممکن است عوارضی داشته باشد که البته میزان این عوارض در روشهای جدیدتر به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.

3- روش های تزریقی
این روشها شامل تزریق ژل ، بوتاکس و چربی است. گاهی چین و چروک در اثر تحلیل بافت چربی است و تزریق چربی یا ژل مثلا در خط خنده این مساله را رفع میکند. بوتاکس نیز برای افرادی که عضلات پرکاری دارند و چین و چروک صورت ناشی از حرکات این عضلات است موثر است و کاربرد ویژهای برای خط اخم یا خطوط پنجهای دور چشم دارد. هیچ یک از این روشها معجزه نمی کنند، بلکه به طور نسبی افتادگی پوست را کاهش میدهند. البته باز هم میزان اثربخشی با توجه به تهاجمی بودن یا نبودن روش متفاوت است. در روشهای غیرتهاجمی برای دیدن نتیجه لازم است جلسات درمان تکمیل شود. درمان با لیزر یا رادیوفرکوئنسی حداقل به 3 تا 4 جلسه درمان نیاز دارد.

4- لایه بردارها
لایه بردارها شامل انواع لیزر ، پیلینگ و میکرودرم ابریژن است. تمام این روشها با برداشتن لایه ای از روی پوست به بازسازی و نوسازی لایه سطحی پوست کمک می کنند و در رفع چین وچروکهای ریز سطحی و لکها موثرند.

5- هایفوتراپی
ساز و کار مورد استفاده در این روش، بر اساس اولتراسوند ساده یا همان امواج صوتی است. با این تکنولوژی، پزشک انرژی امواج صوتی را در عمق دلخواهی در لایه های زیرین پوست متمرکز میکند، بدون اینکه آسیبی به سطح پوست برساند. استفاده از اولتراسوند پیش از این نیز در علم پزشکی سابقه داشته ( بعنوان مثال دستگاه سونوگرافی ) و از این جهت، از بیخطر بودن این سازوکار اطمینان حاصل شده است. این روش در یک جلسه و بدون تحمل درد و زمان و هزینه زیاد، از بهترین شیوه های حال حاضر در دنیا برای لیفت صورت است.

اثر هایفوتراپی 3 ماه پس از آغاز درمان مشاهده میشود و در از بین بردن پلک های افتاده و آویزان، از بین بردن چین وچروک های صورت ، چروک های ریز و چین خوردگی های باریک اطراف چشم موثر است. این روش شلی پوست گردن و گونه ها را تا حدودی برطرف میکند و به رفع غبغب ، محکم شدن پوست صورت و کاهش عمق خط خنده و رفع افتادگی گوشه های لب کمک میکند. مزیت هایفوتراپی نسبت به سایر روشها در این است که بدون اینکه هیچگونه جراحی انجام بگیرد لیفت صورت در چند جلسه انجام میشود. در صورتی که تعداد جلسات به اندازه لازم باشد، تاثیرگذاری هایفوتراپی تا 1 سال ماندگارخواهد بود.

روشهای تهاجمی بهترند یا روشهای غیرتهاجمی ؟
این موضوع به خود فرد بستگی دارد که ترجیح میدهد با روش غیرتهاجمی، تغییری نسبی کند یا با جراحی پلاستیک تغییر قابلملاحظهای را شاهد باشد. جراحی و لیفت صورت به خانمها و آقایان زیر 50 سال توصیه نمیشود زیرا بعد از 5 تا 10 سال نیاز به تکرار دارد و به هر حال احتمال ایجاد کلوئید و جوشگاه در این جراحی وجود دارد. البته میزان عوارض به تکنیک انتخابی و تبحر جراح نیز بستگی دارد. در برخی افراد نیز با توجه به شرایط لازم است از چند روش کنار هم استفاده شود.

مکملهای کلاژن

امروزه اگر به داروخانه ها یا فروشگاههای معتبر محصولات دارویی مراجعه کنید، با مجموعه وسیعی از انواع مکملها مواجه میشوید که ادعای بهبود در هر سطحی را دارند؛ از کمک به تحرک مفصلی گرفته تا افزایش درخشندگی موها و شفافتر کردن پوست. مکملهای کلاژن نیز که در قالبهای مختلف به فروش میرسند، مدعی هستند پوست را جوانتر میکنند و مانع شکل گیری چین وچروکها میشوند. با اینحال، خود کلاژن دقیقا چیست و آیا خریدن مکملهای کلاژن ارزشش را دارد؟ در ادامه با مهمترین نکات در مورد کلاژن آشنا میشوید. 1-کلاژن نوعی پروتئین است .کلاژن، یکی از پروتئینهای مهم است که ساختار پوست، مو، ناخن، بافتهای همبند، غضروفها و استخوانها و مفاصل را در بدن تشکیل میدهد. این ماده به طور خاص از ترکیبات گلیسین، پرولین، هیدروکسی پرولین و آرژینین به وجود آمده و حدود 30 درصد از پروتئینهای موجود در بدن انسانها را شامل میشود.

2- فواید کلاژن فراتر از مسائل مربوط به زیبایی ظاهری است .کلاژن، استحکام و انعطاف پذیری ویژه ای به پوست میدهد و همین ویژگی است که باعث میشود پوستهای جوانتر، پرتر و بدون خطوط ریز به نظر برسند. با اینحال، کلاژن فقط بر جلوه های ظاهری انسانها تاثیر نمیگذارد و درواقع، مانند چسب نگهدارنده ای برای حفظ رباطها، مفصلها و استخوانها کنار همدیگر عمل میکند. بخشی از کلاژنها نیز به عنوان پوشش محافظتی برای اندامهای داخلی بدن مانند کلیه ها، نقش بسیار مهمی دارند3.بدن انسان همراه با افزایش سن، کلاژن کمتری تولید میکند همراه با افزایش سن، روند تولید کلاژن در بدن تخریب میشود و کیفیت پوست رو به ضعف بیشتر میرود. همین مساله به شکل گیری چین وچروکها، خطوط ریز و همچنین خشک شدن پوست منجر میشود. قرار گرفتن در معرض عواملی مانند نور ماورای بنفش خورشید یا داشتن رژیم غذایی سرشار از قند و سیگار کشیدن، میتوانند سطح کلاژن را در بدن کاهش بدهند. کمبود کلاژن در بدن، علاوه بر اینکه پوست را پیر میکند، میتواند باعث سفت شدن و متورم شدن تاندونها و رباطها شود. 4 .بدن مردان دارای کلاژن بیشتری نسبت به بدن زنان است روند کاهشی کلاژن در بدن از حوالی 25 سالگی شروع میشود و براساس بعضی برآوردها، انسانها تا حوالی 45 سالگی تقریبا 30 درصد از کلاژن بدنشان را از دست میدهند. با اینحال، پوست مردان ضخیمتر از زنان است و درنتیجه تراکم کلاژن نیز در بدنشان بیشتر است، درحالی که مردان و زنان به صورت همزمان با کاهش کلاژن در بدنشان مواجه میشوند، به نظر میرسد پوست زنان سریعتر از پوست مردان پیر میشود. کاهش شدید سطح کلاژن در بدن زنان پس از یائسگی نیز روند پیری پوست را سریعتر میکند5- .کرمهای کلا ژن احتمال چین وچروکهای پوستی را کاهش نمیدهند ادعاهایی وجود دارند مبنی بر اینکه استفاده از کرمهای کلاژن میتواند میزان کلاژن درون پوست را بیشتر کند و درنتیجه باعث کاهش نشانه های پیری پوست شود. با اینحال، مدارک علمی محدودی برای پشتیبانی از این ادعا در دسترس است زیرا مولکولهای کلاژن برای جذب شدن از طریق پوست واقعا بیش از حد بزرگ هستند. بنابراین، این کرمها احتماال فقط به عنوان نوعی مرطوب کننده ساده عمل میکنند، نه بیشتر6- .مکملهای خوراکی کلاژن میتوانند پیری پوست را کاهش بدهند یافته های علمی بیشتر و دقیقتری درباره مکملهای خوراکی کلاژن وجود دارند که امیدوارکننده هستند. یکی از تحقیقات در همین زمینه که شامل 114 نفر از زنان 45 تا 65 ساله بوده، نتایج جالب توجهی را نشان میدهد. براساس یافته های این مطالعه، مصرف مکمل کلاژن به مدت 8 هفته، میزان چین وچروکهای پوستی را 20 درصد کاهش میدهد و سنتز پوستی را هم تقویت میکند. بعید است کلاژن خوراکی نیز مستقیم به پوست برسد چون در معده هضم خواهد شد. با اینحال، استفاده از مکملهای کلاژن باید با مصرف اسیدهای آمینه مناسب همراه شود تا بدن بتواند از آنها برای ساختن کلاژن بیشتر کمک بگیرد. 7- .متخصصان در مورد اثربخشی مکملهای کلاژن اختلاف نظر دارند بعضی متخصصان نسبت به فواید حاصل از مصرف مکملهای کلاژن یا نوشیدنیهای مخصوصی که با اهداف ضدپیری طراحی میشوند، تردید دارند. به گفته بعضی از آنها، کلاژن جزو پروتئینهایی است که در فرایندهای پروتئینی در روده ها به مولکولهای کوچکتر مانند پپتیدها تجزیه و در ادامه به اسیدهای آمینه تبدیل میشود. مدارک علمی محدودی وجود دارند مبنی بر اینکه کلاژن پس از هضم بتواند به جریان خون برسد و در مقادیر قابل توجه به پوست منتقل شود. به گفته متخصصان، مصرف مکمل کلاژن نیز تغییر چشمگیری در ساختار پوست ایجاد نمیکند8- .آزمایشها در مورد مکملهای کلاژن محدود و کم شمار هستند بسیاری از مکملهای کلاژن حاوی مشتقات کلاژن (مانند پپتیدهای کلاژن) به جای کلاژن کامل هستند. دکتر آنجالی ماهتو (متخصص پوست در مرکز( The Cadogan clinic در این مورد میگوید: “من اغلب این استدلال را میشنوم که پپتیدهای کلاژن، بدن را طوری فریب میدهند که فکر کند کلاژن تجزیه شده و درنتیجه وادار به تولید کلاژن جدید شود، اما من با چنین استدلالهایی با احتیاط برخورد میکنم. اوال اینکه آزمایشهای علمی معتبر، بینقص و باکیفیت محدودی در راستای تایید این ادعا انجام شده و ثانیا اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده نیز به خود تولیدکنندگان محصول اختصاص دارند و همین مساله پای منافع را وسط میکشد.«9 -.ممکن است کیفیت پوست افراد خیلی تحت تاثیر مکمل کلاژن نباشد زیباتر به نظر رسیدن پوست افراد مصرف کننده مکمل کلاژن یا نوشیدنیهای مخصوص، واقعا میتواند دلیل دیگری غیر از مصرف مکمل کلاژن داشته باشد. درواقع افرادی که نوشیدنیها یا مکملهای کلاژن را مصرف میکنند، معمولا افرادی هستند که از پوستشان خیلی بهتر از دیگران مراقبت میکنند. این افراد معموال کارهای مختلفی برای محافظت از پوستشان انجام میدهند، از جمله استفاده منظم از کرمهای ضدآفتاب مرغوب و پیروی از رژیم غذایی استاندارد و سالم. این عوامل معمولا در تحقیقاتی که نتایج مثبت را نشان میدهند، نادیده گرفته میشوند. با اینحال، اگر در صرف کردن هزینه مالی برای خریدن مکملهای کلاژن مشکلی ندارید، بیشتر متخصصان میگویند مصرف این مکملها مانعی ندارد10- .رژیم غذایی میتواند بر میزان کلاژن تولیدشده در بدن تاثیر بگذارد همانطور که اسیدهای آمینه باید از طریق مکملها به بدن برسند تا روند کلاژن سازی در بدن به درستی انجام بگیرد، دریافت این اسیدهای آمینه از طریق مواد غذایی پروتئینی مانند گوشتهای قرمز، ماهی، تخم مرغ و مغزهای خام نیز ضروری است. بسیاری از متخصصان تاکید دارند بهترین راه برای کمک به کلاژن سازی در بدن و تقویت روند ترمیم غضروفها، مفصلها و بافتهای همبند، داشتن رژیم غذایی سالم و سرشار از پروتئینهای مفید است. توجه داشته باشید رژیم غذایی سالم به دفع استرس و داشتن خواب کافی نیز کمک میکند که هر دو در داشتن پوست سالم و زیبا اثرگذار هستند. بهعلاوه، دریافت ویتامین C هم به تولید کلاژن در بدن کمک میرساند.

آدرس جدید کلینیک جردن

كلينيك جردن به طور موقت به آدرس خيابان جردن (نلسون ماندلا ) خيابان ديدارشمالي، خيابان كيش ،پلاك ٤٥ انتقال يافت .

براي اطلاع بيشتر با شماره هاي زير تماس بگيريد

٨٨٨٧٠٢٧٣
٨٨٨٧٠٢٣٤
٨٨٨٧٠٢٧٨