بهبود الگوی ریزش زنانه مو با استفاده از Conditioned media

بازگشت به نوشته‌ها
ریزش مو

بهبود الگوی ریزش زنانه مو با استفاده از Conditioned media

ریزش موالگوی ریزش زنانه مویکی از انواع شایع آلوپسی است که در زنان مشاهده می شود.شیوع آن تقریبا به میزان 6%در زنان 50سال و28%در زنان بالای 70 سال می باشد.در این رابطه تنها راه درمانی که توسط FDAثبت گردیده است استفاده از دوز پایین ماینوکسیدیل می باشد.دانشمندان در دانشگاه ملی پزشکی کره جنوبی تاثیر Conditioned media حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی را بر روی 27 بیمار با الگوی زنانه ریزش مو مورد بررسی قرار داده اند.پروتکل استفاده از conditioned media توسط Micro needlingبا  مدت 12 هفته وهر هفته یک باربه انجام رسید.میزان دانسیته مو در هر سانتیمترمربع بعد از دو هفته از 105/44به 122/7و میزان ضخامت مو از 51/5میکرومتر به 64میکرومتر افزایش پیدا کرد.

اشتراک گذاری این پست

بازگشت به نوشته‌ها