گرسنگی کشیدن برای کاهش وزن اشتباه است

بازگشت به نوشته‌ها

گرسنگی کشیدن برای کاهش وزن اشتباه است

گرسنگی کشیدن برای کاهش وزن اشتباه است وباعث کاهش هورمون سروتونین در خون شده و موجب بروز احساسات غیرقابل کنترل مانند:اضطراب،عصبانیت،استرس وغم میشود
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی سه شنبه ها در کلینیک جردن

اشتراک گذاری این پست

بازگشت به نوشته‌ها