آنچه باید در مورد ریزش سکه ای بدانید بخش دوم

بازگشت به نوشته‌ها

آنچه باید در مورد ریزش سکه ای بدانید بخش دوم

رابطه استرس و ریزش مو
اول اینکه ریزش سکهای مو باعث خرابی دائمی فولیکولهای مو نمیشود. حتی در برخی بیماران، ریزش و رویش مجدد موها به کرات در طول زندگی اتفاق میافتد. این بیماری در دهه دوم و چهارم زندگی شیوع بیشتری دارد. البته سیر بیماری در افراد مختلف، متفاوت است. ممکن است بعد از چند ماه موهای جدید رشد کنند یا در برخی افراد، ضایعات جدیدی در نقاط دیگر دیده شوند. استرسها در ریزش مو تاثیر زیادی دارند. بهتر است کسانی مانند این خانم حتما به روانشناس مراجعه کنند و تحتدرمان قرار بگیرند تا با مدیریت درست، از میزان استرسهایشان کاسته شود. در این بیمار تغییر رنگ پوست و مو هم رخ داده است.

معمولا تغییرات رنگ پوست باعث ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی در افراد میشود، بهخصوص در کسانی که بهدلیل نوع شغل خود، تماس چهره به چهره و مستمر با دیگران دارند که میتواند موجب افسردگی یا تاثیرگذاری بر فعالیت آنها شود. از این رو، شناخت علل این اختلالات رنگدانه ای و درمان درست آنها بسیار مهم است و گاهی درمانهای نادرست میتواند مشکل بیمار را شدیدتر کند. درمان بیمار باید با توجه بهعلت بیماری، شدت بیماری، شغل و شرایط اجتماعی و محیطی بیمار انجام شود. تغییرات رنگ پوست معمولا به 2 صورت است؛ یکی پررنگی یا لک تیره و دیگری کمرنگی یا سفید شدن.

در لکهای تیره پوست افزایش در پیگمان ملانین یا افزایش سلولهای رنگدانه ساز دیده میشود. عوامل مختلفی میتوانند روی میزان و کیفیت رنگدانه ها و سلولهای رنگدانهساز تاثیر بگذارند و باعث تغییر رنگ پوست و ایجاد لکهای تیره صورت شوند که عبارتند از بیماریها و اختلالات ارثی و ژنتیکی، بیماریهای سوختوساز سلولی، بیماریهای هورمونی، بیماریهای التهابی، عفونت های موضعی پوست ، عوامل شیمیایی، داروها، علل تغذیهای شامل کمبود ویتامینها و سوءتغذیه و بالاخره بدخیمیهای پوستی لکهای تیره پوست که در اثر تجمع و تهنشین شدن مقدار زیادی ملانین در قسمتی از پوست ایجاد میشوند.

اشتراک گذاری این پست

بازگشت به نوشته‌ها