چه مرطوب کننده ای بخریم ؟

بازگشت به نوشته‌ها

چه مرطوب کننده ای بخریم ؟

مرطوب کننده بعنوان نوعی لایه حفاظتی برای پوست عمل میکند و علاوه بر حفظ سلامت پوست، آب مورد نیاز آن را در سطح مطلوبی نگه میدارد. درحالی که افراد فکر میکنند به استفاده از مرطوبکننده نیاز ندارند، متخصصان زیادی توصیه میکنند بهصورت روزانه از این محصول استفاده کنید. طبق آخرین دستورالعملهای مایوکلینیک، حفظ رژیم غذایی استاندارد و مدیریت استرس باید کنار استفاده از مرطوب کننده متناسب با نوع پوست قرار گیرد، تا اثربخشی رژیم مراقبت از پوست واقعا به سطح قابلقبولی برسد.

کر میکنید دقیقا چه عاملی محصولات گرانقیمت و شکیل را از محصولات ارزان قیمت متمایز می کند ؟
گاهی اوقات هیچ چیز! بنابراین، فکر نکنید قیمت بیشتر همیشه به معنای کیفیت بهتر است. درواقع، ترکیبات هر محصول است که آن را متمایز میکند، نه قیمت یا برند آن. یک مرطوبکننده خوب و مناسب باید از پوست محافظت کند و حاوی هیچ کدام از ترکیبات مضر هم نباشد. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، قواعد سفت و سختی برای محصولات آرایشی اعمال نمیکند. همین نکته، اعتماد کردن به محصولات مختلف را به کار سختی تبدیل میکند. البته با اینکه محصولات آرایشی به تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا برای عرضه در بازار نیاز ندارند، یک نکته مهم را نباید فراموش کرد؛ سازمان غذا و داروی آمریکا همه تولیدکنندگان را ملزم میکند فهرست ترکیبات تشکیلدهنده را روی محصول درج کنند تا مصرفکنندگان بتوانند برای خریدشان براساس آگاهی و اطلاع کافی تصمیم بگیرند. با اینحال، خواندن فهرست ترکیبات هر محصول واقعا میتواند بسیاری از مصرفکنندگان را به دردسر بیندازد یا آنها را گیج کند. به همین دلیل، کسب اطلاعات مناسب درباره ترکیبات مهم میتواند برای همه مصرفکنندگان مفید باشد و تصمیمگیری را برایشان راحتتر کند.

طلاعاتی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم :
بدون رایحه (Fragrance-Free) یا بدون عطر (Unscented)
اصطلاح بدون رایحه معمولا همین معنی را میدهد؛ هیچ رایحهای به محصول اضافه نشده است. با اینحال، حتی محصولات بدون رایحه نیز همیشه عاری از رایحهها نیستند. یک ترکیب طبیعی یا یک اسانس بهراحتی میتواند مثل رایحه عمل کند، اما در فهرست محصول درج نشود. بسیاری از رایحهها هم از ترکیبات مصنوعی حاصل شدهاند و حاوی ترکیبات سمیای هستند که میتوانند در برانگیختگی واکنشهای پوستی و حساسیتها موثر باشند.

محصولات بدون عطر هم مانند محصولات بدون رایحه میتوانند حاوی عطر و رایحه باشند. درواقع، ممکن است تولیدکنندگان برای خنثی کردن بوی ناخوشایند ترکیبات شیمیایی، رایحههای مصنوعی و تحریککننده واکنشهای حساسیت را به محصول اضافه کنند. بسیاری از ترکیبات اصطلاحا طبیعی (natural) هم که روی برچسب محصولات درج میشوند، درنهایت مثل رایحه عمل میکنند.

ترکیبات فعال (Active) یا غیرفعال (Inactive)
ترکیبات فعال، عملکرد محصول را در راستای اهداف طراحیشده و تعیینشده امکانپذیر میکنند بنابراین، مرطوبکنندهای که توانایی مقابله با اشعههای UV را دارد، میتواند حاوی ترکیباتی مانند اکسید تیتانیوم باشد که بهعنوان عامل فعال و اصلی ضدآفتاب عمل میکند. ترکیبات غیرفعال هم نقش کمکی دارند، اما برای مثال در همین مورد، بهتنهایی با اشعههای مضر خورشید مقابله نمیکنند. درواقع، ترکیبات غیرفعال در پدید آمدن محصول نهایی نقشآفرینی میکنند.

غیرجوش زا (Non-comedogenic)
تولیدکنندهای که این اصطلاح را روی برچسب محصولش درج کرده، دو ادعا را مطرح میکند؛ بدون چربی بودن و مسدود نکردن منافذ پوستی. اصطلاح غیرجوشزا اساسا یعنی اینکه محصول مورد نظر، چربی اضافی را تجزیه میکند، اما رطوبت پوست را از بین نمیبرد.

ضد حساسیت (Hypoallergenic)
استفاده از این اصطلاح، یعنی محصول مورد نظر باعث برانگیختگی کمتر واکنشهای حساسیتزا در مصرفکنندگان میشود. با اینحال، مشاهده این اصطلاح روی برچسب محصول، استفاده از آن را بهطور کامل تضمین نمیکند. از آنجایی که قواعد و دستورالعملهای محصولات آرایشی سفت و سخت نیستند، ممکن است تولیدکنندگان ادعای ضدحساسیت بودن محصول را مطرح کنند، اما سازمان غذا و داروی آمریکا آنها را به اثبات قطعی ادعاهایشان ملزم نمی کند.پس اگر با ترکیب خاصی در فهرست محصول مواجه شدید که قبلا باعث برانگیختگی واکنش حساسیتزا در شما شده، حتما از مصرف آن خودداری کنید.

طبیعی (Natural) یا ارگانیک (Organic)
محصولات طبیعی از منابع گیاهی برای گرفتن ترکیبات خودشان استفاده میکنند بنابراین، ممکن است حاوی ترکیبات شیمیایی باشند یا نباشند. محصولات ارگانیک هم مدعی هستند ترکیبات تشکیلدهندهشان، بدون مواد شیمیایی، آفتکشها و کودهای مصنوعی رشد کرده و تهیه شدهاند. متاسفانه، سفت و سخت نبودن قواعد سازمان غذا و داروی آمریکا در مورد محصولات آرایشی، احتمال استفاده از برچسبهای گمراهکننده را افزایش داده است. درنتیجه، محصولات طبیعی و ارگانیک لزوما نسبت به یکدیگر برتری ندارند.

طیف گسترده (Broad-Spectrum)
این اصطلاح یعنی محصول مورد نظر، از تخریبهای اشعههای UVA و UVB خورشید جلوگیری میکند. با اینکه همه مرطوبکنندهها حاوی ترکیبات ضدآفتاب نیستند، امروزه بسیاری از این محصولات بهصورت ترکیبی تولید میشوند.

پارابنها (Parabens)
پارابنها، ترکیبات نگهدارندهای هستند که عمر محصولات آرایشی را افزایش میدهند. رایجترین پارابنهایی که در محصولات آرایشی مورد استفاده قرار میگیرند، بدین ترتیب هستند؛ methylparaben، propylparabe- و butylparaben. همه این ترکیبات تا 25 درصد برای استفاده در محصولات آرایشی بیخطر هستند. پارابنها همواره به علت خطرات بالقوهای که داشتهاند (مانند تقلید از استروژن در بدن که میتواند باعث سرطان شود) مورد توجه محققان و تحقیقات بسیاری بودهاند. با اینحال، سازمان غذا و داروی آمریکا درحال حاضر معتقد است پارابنها خطر جدی برای سلامت ندارند و حذف آنها از محصولات آرایشی ضروری نیست.

فتالاتها (Phthalates)
ترکیبات فتالات در انواع مختلفی از محصولات یافت میشوند، از لوسیونها و دئودورانتها گرفته تا اسباببازیها و بستهبندی مواد غذایی. نگرانیها نسبت به خطرات بالقوه فتالات (مانند ایجاد اختلال در باروری) نیز روبهافزایش است. محققان هم بهعلت همین نگرانیهای جهانی، آزمایشهای کنترلی زیادی درباره این ترکیبات انجام دادهاند. طبق گزارش موسسات معتبر تحقیقاتی، یافتههای فعلی درباره اثر سرطانزای فتالات بیشتر به موشهای آزمایشگاهی منحصر میشود تا به انسانها و نشان میدهد خطرات فتالات برای باروری و رشد انسانها «حداقلی» است.

اشتراک گذاری این پست

بازگشت به نوشته‌ها